Είστε εδώ

Μήνυμα προέδρου

Με οδηγό τις αξίες μας

Η χρονιά που διανύουμε βρίσκει την Intracom Holdings σε μια δυνατή οικονομική θέση, απόρροια της επιτυχίας των βασικών της στόχων: της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων και της βελτίωσης της ρευστότητας.

                      

Η σημαντική ενίσχυση της πιστοληπτικής μας ικανότητας και η ενδυνάμωση των πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης που απέφερε η εκτεταμένη διοικητική αναδιάρθρωση, μας ενθαρρύνει να υιοθετήσουμε μια δυναμική στρατηγική επενδύσεων σε τομείς τεχνολογίας αιχμής και νέες αναπτυσσόμενες αγορές, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο.  

 

Η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ως αποτέλεσμα των αναμενόμενων θετικών εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα και της χαλαρότερης ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επίτευξη ανταγωνιστικών στόχων και ενισχυμένων αποτελεσμάτων για το 2015.

 

Με οδηγό μας τις αξίες της καινοτομίας και της αριστείας, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ανθρώπους με ταλέντο, στόχους και πάθος, οι οποίοι αποτελούν το βασικό παράγοντα που δημιουργεί αξία για τους μετόχους μας και προδιαγράφει τη μελλοντική πορεία και βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας.  

Δημήτρης Κλώνης

Intracom Chairman

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η IDE (INTRACOM Defense Electronics) είναι η εταιρεία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στην άμυνα και ασφάλεια. Η εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς εργοληπτικές εταιρείες, ενώ επεκτείνεται σε συστήματα αναγνώρισης, επιτήρησης και ασφάλειας καθώς και στο σχεδιασμό και την κατασκευή υβριδικών ενεργειακών συστημάτων.